Back

RODO – Ochrona danych osobowych

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) zaczniemy stosować od 25 maja 2018 r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE.

Administratorem Państwa danych jest Sound Sew Sp z o. o. ul. Słowiańska 1d, 72-510 Wolin i posługująca się NIP: 9860257565 oraz adresem e-mail: office@soundsew.pl

Dane takie jak: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, telefon kontaktowy i adres e- mail są przetwarzane przez naszą spółkę jak i firmy z nami współpracujące oraz od nas zależne tylko w celu realizacji składanych zamówień. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ewentualnego wygaśnięcia możliwości złożenia roszczeń wynikających z zawartą umową. W naszym przypadku wynikającą z kupna od naszej spółki oferowanych produktów.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Osoba, której dane dotyczą, może żądać, byśmy usunęli jej dane.

Osoba, która chce, by usunąć jej dane, może to zrobić po zweryfikowaniu, że jest osobą do takich celów uprawnioną składając odpowiedni wniosek, w którym określi swoje żądania. Uwzględnimy je, gdy – w naszej ocenie – dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy i nie będziemy mieć prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie. Jeżeli usuniemy dane osoby wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informację o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.

Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy będziemy przetwarzać dane, pomimo żądania osoby, której dane dotyczą, aby ograniczyć przetwarzanie jej danych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy ustalamy, dochodzimy lub bronimy się przed roszczeniami.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia. Polityka Ciasteczek